Vijesti

Objavljeno: 19.4.2022.

Temeljem Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj: 111/2021) (dalje: ZoTEE) i Odluke o preoblikovanju Skupštine HOPS-a (HEP d.d.), Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o upisu u sudski registar preoblikovanja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.

Preoblikovanje Društva rezultira statusnom promjenom pravnog oblika Društva iz d.o.o. u d.d., te HOPS zadržava dosadašnji pravni identitet.

Temeljem članka 101. ZoTEE-a, Nadzorni odbor Društva, donio je Odluku o imenovanju Uprave HOPS-a d.d., te je počevši od 16. travnja 2022. predsjednik Uprave, dr. sc. Igor Ivanković, dok su članovi Uprave Društva: mr. sc. Darko Belić i Dejan Liović.