Vijesti

Objavljeno: 17.2.2017.

Europska Komisija danas je zemljama članicama EU predstavila 18 odabranih projekata iz područja električne energije, pametnih mreža i plina koji će doprinijeti boljem povezivanju europske energetske mreže u vrijednosti od 444 milijuna eura. Među njima je projekt Sincro.Grid, koji se ostvaruje u suradnji hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnog i distribucijskog sustava električne energije – HOPS, HEP ODS, ELES i SODO. Projekt Sincro.Grid je ocijenjen kao najinovativniji te mu je odobreno cjelokupno zatraženo sufinanciranje od 40,5 milijuna eura, što čini 51 posto vrijednosti projekta.

Odabrani projekti doprinijeti će postizanju ciljeva Energetske unije u što boljem povezivanju europske energetske mreže, sigurnijoj opskrbi električnom energijom, doprinoseći održivom razvoju sa većom integracijom obnovljivih izvora energije diljem EU. Novac za odabrane projekte dolazi iz Connecting Europe Facility (CEF), programa potpore financiranja infrastrukturnih projekata. Inače, iz programa CEF-a ukupno je dodijeljeno 444 milijuna eura, od čega čak trećinu sredstava dobiva projekt LNG Hrvatska i projekt Sincro.Grid.


Potpredsjednik Komisije za Energetsku uniju, Maroš Šefčovič izjavio je da pozdravlja današnji dogovor zemalja članica oko najvažnijih projekata s prekograničnim implikacijama koji su potvrda onog što Energetska unija znači za Europu te put kako Europska unija može potaknuti suradnju zemalja članica.


Više ovdje 


Projekt Sincro.Grid je nastao zajedničkom koordinacijom hrvatskih i slovenskih partnera, operatora prijenosnih sustava HOPS-a i ELES-a, te operatora distribucijskog sustava HEP ODS-a i SODO-a, potpisivanjem Sporazuma o međusobnim partnerskim odnosima koji je predstavljao temelj za prijavu projekta Sincro.Grid (projekt naprednih mreža) za dobivanje sredstava iz Europskog programa CEF (engl. Connecting Europe Facilities).


Svrha projekta Sincro.Grid je da se korištenjem naprednih tehničkih sustava i algoritama upravlja tokovima snaga na način da se poboljša kvaliteta napona u elektroenergetskom sustavu i poveća prijenosna moć postojećih vodova, te time osigura bolja integracija obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav i poveća sigurnost opskrbe kupaca. 


Više na stranicama: www.sincrogrid.eu