Vijesti

Objavljeno: 29.6.2017.

Operatori prijenosnih sustava, ELES i HOPS, i burze električne energije BSP i CROPEX su 2017. godine pokrenuli predmetni projekt uz podršku nacionalnih regulatora, Energetske agencije (Slovenija) i Hrvatske energetske regulatorne agencije, HERA-e (Hrvatska). Cilj je provesti europski ciljni model za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta za dan-unaprijed i upravljanje zagušenjima na slovensko-hrvatskoj granici.

Projekt je nastavak spajanja tržišta temeljenog na NTC (neto prijenosnim kapacitetima) pristupu za dan-unaprijed, uključujući operativne procedure u početku razvijene za talijanske granice (eng. IBWT – Italian Borders Working Table). Ova nova granica bit će potpunosti uključena u multiregionalni projekt povezivanja tržišta (eng. MRC - Multi Regional Coupling).

Priprema projekta pokrenuta je u travnju 2017. a sastoji se od dorade osnovnih poslovnih procesa i razrade izmjena postojećih operativnih postupaka za IBWT regiju. Faza provedbe slijedit će nakon uspješnog završetka faze pripreme s provedbom izmijenjenih procedura, razvijanjem potrebnih IT promjena, testiranjem predloženog rješenja te osiguravanjem primjene potrebnih regulatornih promjena u obje zemlje.

Projekt je na slovensko-hrvatskoj granici predviđen za aktiviranje u drugom tromjesečju 2018. godine. Tržišni sudionici bit će obaviješteni o testiranju i točnom datumu realizacije spajanja slovenskog i hrvatskog tržišta, koji ovisi o tehničkoj spremnosti i regulatornim odobrenjima.

Zajedničko izvješće za javnost na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.