Vijesti

Objavljeno: 19.9.2016.

Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS d.o.o. sudjelovati će na konferenciji u organizaciji ENTSO-E na temu: „Izazovi i prilike za nove tržišne sudionike“ koja će se održati 23. rujna 2016. godine u Bratislavi

Cilj konferencije „Central East European Conference“ je proširiti raspravu o tržištima električne energije u zemljama EU srednjoistočne Europe u regionalnom kontekstu. Poboljšanje suradnje između OPS-ova članova ENTSO-E, te između OPS-ova i dionika u regiji, i bolje povezivanje na nacionalnim, regionalnim i EU razinama, teme su za bolje provođenje energetske politike. 


Više informacija na linku:   cee.entsoe.eu/media