Vijesti

Objavljeno: 5.12.2016.

U ponedjeljak 5. prosinca 2016. u Zagrebu na panelu „Prekogranični projekti u energetici: Slovenija – Hrvatska“, koji se održao u sklopu konferencije „Plan ulaganja za Europu“, Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS-a, predstavio je prvi put u javnosti SINCRO.GRID projekt naprednih mreža u ime svih promotora (HOPS, ELES, HEP ODS, SODO projekta).

SINCRO.GRID je projekt od zajedničkog interesa - PCI projekt u području naprednih elektroenergetskih mreža 4 promotora:  ELES d.o.o. operator slovenskog prijenosnog sustava, SODO d.o.o. operator slovenskog distribucijskog sustava, HOPS d.o.o. operator hrvatskog prijenosnog sustava  i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., operator hrvatskog distribucijskog sustava. 


Temeljni ciljevi projekta su naprednim tehničkim sustavima i algoritmima te prekograničnom suradnjom operatora na regionalnoj razini omogućiti efikasnije i fleksibilnije korištenje EES-a, bolju integraciju OIE i veću sigurnost opskrbe kupaca električnom energijom, kazao je M. Mesić. 


Zajedničkim radom svih promotora došlo se do zaključka da je ciljeve projekta jedino moguće ostvariti prekograničnom suradnjom operatora i sustavnom integracijom 4 tehnološki zrela i potvrđena tehnička rješenja:  uređaji za regulaciju napona (kompenzacija jalove energije), sustavi za dinamičko određivanje prijenosne moći vodova (DTR), pohrana električne energije u baterijama i tzv. virtualni prekogranični kontrolni centar. Integracija navedenih tehničkih rješenja na potpuno novi inovativan način predviđa njihovo optimiranje i postizanje sinergijskih efekata, kojim se ostvaruje najveća korist investicije  za oba sustava i  postižu dodani regionalni  efekti i benefiti za širu zajednicu.


Više informacija o održanoj konferenciji Europske Komisije možete pronaći na linku:

https://ec.europa.eu/croatia/naslovi/Energetika_hr_hr