Vijesti

Objavljeno: 16.11.2016.

U organizaciji hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRE, u Splitu je od 14. do 16. studenog 2016. godine održan 12. Simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sustava koji je okupio oko 450 sudionika, predstavnika elektroenergetskih tvrtki, proizvođača opreme, struke i znanosti iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Simpozij je nastavio tradiciju prethodnih skupova te obradio aktualne teme vezane uz vođenje elektroenergetskog sustava i organizaciju tržišta električne energije. Ove godine naglasak je stavljen na primjenu naprednih tehnologija u funkciji vođenja EES-a te utjecaj energetske politike Europske unije na Republiku Hrvatsku. Cilj je omogućiti razmjenu znanja i stečenih iskustava između operatora sustava, proizvođača, tržišnih sudionika, operatora tržišta, konzultanata, znanstvenih i obrazovnih ustanova te ministarstava i regulatornih agencija.


„Simpozij je posebna prilika da se sa različitih aspekata rekapitulira što se najvažnije iz područja vođenja sustava dogodilo u zadnje dvije godine i što nas očekuje u sljedećem razdoblju. Ključna zadaća svih energetskih subjekata je brza i uspješna prilagodba, na tehničkoj i organizacijskoj razini, velikim promjenama koje zahvaćaju energetskih sektor“, poručio je Miroslav Mesić, predsjednik HRO CIGRÉ na svečanom otvorenju skupa. 


Također je održano predavanje posebnog gosta-predavača Joachima Vanzette, donedavnog predsjednika odbora SC C2 CIGRÉ, direktora System Control u Amprion-u, najvećem njemačkom operatoru prijenosnog sustava, na temu „Trenutni izazovi stabilnosti EES-a u EU“. S obzirom na veliki udjel obnovljivih izvora energije u toj zemlji, g. Vanzetta se osvrnuo na sve teškoće s kojima se suočava njemački operator prijenosnog sustava pri integraciji OIE u mrežu, zbog nepredvidljivosti njihove proizvodnje, izlasku iz pogona nerentabilnih konvencionalih elektrana i ostalih problema zbog kojih je operatoru sve teže i zahtjevnije osiguravati pouzdan pogon elektroenergetskog sustava. 


Poseban interes izazvao je okrugli stol pod nazivom „Procjena učinaka integracije obnovljivih izvora energije u EES Hrvatske, s koncepcijom razvoja“, pozvani referati Transmission System Operator Security Cooperation (TSC), Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX), te dvije skupine redovnih referata: „Primjena modernih tehnologija i rješenja za vođenje EES-a“ i „Energetske politike EU i RH“. 


Simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sustava, čiji su domaćini HOPS d.o.o. i HEP d.d. završio je 16. studenog tehničkim obilaskom HE Zakučac, naše najveće hidroelektrane.