Vijesti

HOPS certificiran kao neovisni operator prijenosa

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) uspješno je završio postupak ishođenja certifikata neovisnog operatora prijenosa (NOP) električne ...

25.2.2016.
Počelo trgovanje električnom energijom na CROPEX-u

Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX) i Nord Pool, vodeća europska burza električne energije, jučer su pokrenuli prvo trgovanje električn...

11.2.2016.
Međudržavni dalekovod 110 kV Imotski-Grude pušten je u pokusni rad

Nakon gotovo tri godine prekida pogona, međudržavni dalekovod DV 110 kV Imotski-Grude 7. prosinca ove godine pušten je u pokusni rad čime je ponovno p...

18.12.2015.
Potpisan multilateralni sporazum operatora prijenosnih sustava, članova ENTSO-E o regionalnoj koordinaciji

Prema Sporazumu, koji su operatori prijenosnih sustava, članovi Europske mreže operatora prijenosnih sustava (ENTSO-E), potpisali 10. prosinca 2015 go...

10.12.2015.
Svečano obilježena 20. godišnjica osnutka Udruge hrvatskih branitelja HEP-a

U petak 4. prosinca ove godine prigodnom svečanošću obilježena je 20. godišnjica osnutka Udruge hrvatskih branitelja Hrvatske elektroprivrede 1990.-19...

4.12.2015.
Dan sjećanja na žrtve u Vukovaru

U pogonu Vukovar Elektre Vinkovci se već 24 godine obilježava 18. studeni „Dan sjećanja na žrtve Vukovara 1991.“, u spomen na sve pale hrvatske branit...

18.11.2015.
JAO najavio godišnje dražbe za 2016. godinu

Zajednički ured za dodjelu (engl. Joint Allocation Office - JAO), dražbeni ured 20 europskih operatora prijenosnih sustava provodi godišnje, mjesečne ...

13.11.2015.
U Šibeniku održano 12. savjetovanje HRO CIGRE

U Šibeniku je od 8. do 11. studenog 2015. godine održano 12. savjetovanje HRO CIGRE na kojem je sudjelovalo više od 750 sudionika.

13.11.2015.
Delegacija nacionalne regulatorne agencije, elektroprivrede i ministarstva iz Tanzanije posjetila HOPS

U okviru projekta tehničke pomoći Europske Unije (TAF) za održivu energiju u istočnoj i južnoj Africi, organizirano je studijsko putovanje u Austriju,...

31.10.2015.
SEE CAO najavio godišnje dražbe za 2016. godinu

SEE CAO (Coordinated Auction Office in South East Europe), dražbeni ured za područje jugoistočne Europe provodi godišnje, mjesečne i dnevne dražbe pre...

23.10.2015.