Vijesti

Nadzorni odbor HOPS-a imenovao Upravu HOPS-a

Od 3. rujna 2013. godine Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. ima Upravu u sastavu - predsjednik g. Miroslav Mesić i članovi g. Zdeslav Čerina...

17.12.2013.
Devetogodišnjica UCTE rekonekcije koordinirane iz hrvatskog NDCa

Prije devet godina ponovno je povezana jugoistočna Europa s elektroenergetskim sinkronim područjem kontinentalne Europe što je omogućeno investicijama...

17.12.2013.
Sporazum o poslovnoj suradnji na uspostavi hrvatske burze el. energije

Predsjednik Uprave HOPS-a dr.sc. Miroslav Mesić, dipl.ing. i direktor HROTE-a Ivor Županić, dipl.oec. potpisali su Sporazum o poslovnoj suradnji na us...

17.12.2013.
Dodjela i korištenje prekograničnih prijenosnih kapaciteta u 2014.g.

Održavanje dražbi u 2014.g. regulirano je donošenjem Pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaci...

17.12.2013.
Promjene u zdravstvenom osiguranju

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><FONT face=Calibri>Prema novom zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je na snazi od 1. srpnja 2013. godine, ...

30.8.2013.
Pravila korištenja kantine na CH3

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face=Calibri>Obavijest radnicima Prijenosnog područja Osijek o načinu korištenja ka...

21.8.2013.
Vizualni identitet budućeg HOPS-a

<span style="font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;"><font size="1">Nakon provedenog natječaja prihvaćen je novi vizualni identitet budućeg...

6.3.2013.
VIZUALNI IDENTITET BUDUĆEG HRVATSKOG OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA

Rezultati natječaja za izradu vizualnog identiteta Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS)

5.3.2013.