Vijesti

Obveza prihvaćanja e-računa od 1. srpnja 2019.

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18, dalje Zakon), HOPS od 1. prosinca 2018. zaprima e-račune po EU n...

27.6.2019.
Godina dana od povezivanja jedinstvenog unutardnevnog tržišta

XBID, jedinstveno unutardnevno povezano tržište, danas postoji točno godinu dana!

12.6.2019.
Posjet studenata FER-a i novih inženjera HOPS-a Hidroelektrani Zakučac

Desetak studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i četiri inženjera elektrotehnike i računarstva odnedavno zaposlena u HOPS-u ...

11.6.2019.
U Opatiji se od 20. do 24. svibnja 2019. održao 42. MIPRO 2019 - stručni skup posvećen informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji te elektronici i mikroelektronici

Konferenciju su službeno otvorili domaćini – predsjednik hrvatske udruge MIPRO dr. Miroslav Poljak, te predsjednik Međunarodnog programskog vijeća MIP...

24.5.2019.
HOPS organizator dvodnevnog sastanka projektnog tima za izračun dugoročnih prekograničnih prijenosnih kapaciteta (LTCC PT) u sklopu CORE projekta

U sklopu CORE projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava je 14. i 15. svibnja 2019.g. bio domaćin dvodnevnog sastanka članova CORE CCR projektnog...

20.5.2019.
HOPS sudjelovao na „Wind Europe 2019 Conference & Exhibition“ u Bilbau

Najveći ovogodišnji događaj u području korištenja energije vjetra od 2. do 4. travnja 2019. godine održao se u španjolskom Bilbau

13.5.2019.
Projekt CROSSBOW – Obzor 2020. uspješnice u Hrvatskoj

Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH objavila je informativno-promidžbenu publikaciju „Obzor 2020...

10.4.2019.
SINCRO GRID predstavljen na „ PCI Energy Days“ u Briselu

Među više od trideset projekata Europske Komisije koji su ocijenjeni projektom od zajedničkog interesa PCI (Projects of Common Interest PCI) u područj...

22.3.2019.
HOPS potpisao „Deklaraciju o podmorskim mrežama“

Na danima Europske Komisije „PCI Energy Days“ održanima u Briselu, 19. ožujka 2019., članovi europske Inicijative za održivi razvoj, Renewables Grid I...

20.3.2019.
HOPS u Meksiku

Službenik za usklađenost HOPS-a, Dubravko Sabolić, sudjelovao je u edukacijskom programu Global Faculty 2019, u organizaciji najvećeg privatnog sveuči...

7.3.2019.