Obavijesti

Objavljeno: 3.8.2016.

Temeljem Zakona o tržištu električne energije uz prethodnu suglasnosti HERA-e, Uprava HOPS-a donijela je Metodologiju za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga.

Na temelju članka 52. stavka 9. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13 i 102/15), uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 307-01/15-01/10, urbroj: 371/01/16-18, od dana 22.07.2016., Uprava Društva je donijela „Metodologiju za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga“, koju objavljujemo na internetskim stranicama HOPS-a


Ovom Metodologijom za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga, koja stupa na snagu 11.8.2016. određuju se njeni ciljevi i načela, način određivanja potreba za pomoćnim uslugama i način određivanja cijena pomoćnih usluga te izvještavanje i nadzor.