Vijesti

Završen 12. Simpozij HRO CIGRE o sustavu vođenja EES-a

U organizaciji hrvatskog ogranka Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRE, u Splitu je od 14. do 16. studenog 2016. godine održ...

16.11.2016.
HOPS d.o.o. u suradnji s HROTE-om uvodi xml format ugovornih rasporeda

HOPS d.o.o. i HROTE d.o.o. najavili su postojećim tržišnim sudionicima prelazak na format datoteka ugovornih rasporeda sa postojećeg Excela na standar...

28.10.2016.
HOPS, HEP ODS, ELES i SODO potpisali sporazum o zajedničkoj koordinaciji hrvatskih i slovenskih partnera u međunarodnom projektu SINCRO.GRID

Zajedničkom koordinacijom hrvatskih i slovenskih partnera, operatora prijenosnih sustava HOPS-a i ELES-a, te operatora distribucijskog sustava HEP ODS...

28.10.2016.
Odana počast poginulim hrvatskim braniteljima HEP-a

Davor Tomljanović, predsjednik UHB HEP-a, članovi Uprave HEP-a Saša Dujmić i Tomislav Rosandić te Darko Belić, član Uprave HOPS-a počast su odali pola...

27.10.2016.
Osnovan Centar kompetencija za kibernetičku sigurnost

Vizija Centra kompetencija za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava je stvaranje kibernetički sigurnih upravljačkih sustava koji će omogućiti po...

25.10.2016.
ELES i HOPS obilježili 50 godina veze 220 kV između Slovenije i Hrvatske

Na Ptujskom gradu u Ptuju obilježena je 50 godišnjica puštanja u rad prvog 220 kV dalekovoda između Slovenije i Hrvatske, što je omogućilo dalji razvo...

20.10.2016.
12. godišnjica ponovnog povezivanja prijenosne mreže kontinentalne Europe

Suradnjom brojnih operatora prijenosnih sustava, prije 12 godina, točnije 10.10.2004. godine uspješno je obavljena rekonekcija UCTE 1. i 2. sinkrone z...

10.10.2016.
Na FER-u održan IAEA „Technical Meeting on Grid Stability and Off-Site Power Reliability"

U organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu, Hrvatska je od 20.-22.09.2016. godine bila domaćin sastanka „„Technical Meeting...

23.9.2016.
U Bratislavi se održava ENTSO-E konferencija „Central East European Conference“

Miroslav Mesić, predsjednik Uprave HOPS d.o.o. sudjelovati će na konferenciji u organizaciji ENTSO-E na temu: „Izazovi i prilike za nove tržišne sudio...

19.9.2016.
Plan razvoja prijenosne mreže za razdoblje od 2017. do 2026.godine

Priprema izrade Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže za razdoblje od 2017. do 2026. godine – Poziv na dostavu planova za priključen...

19.7.2016.