Zakoni

Zakon o energiji

Zakon o tržištu električne energije

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

Zakon o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj zajednici

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji