FCA Metodologije

Uspostava jedinstvene platforme za dodjelu (Single Allocation Platform, SAP)


Usklađena pravila za dodjelu za dugoročnih prava prijenosa (Harmonised Allocation Rules, HAR)

Usklađena pravila za raspodjelu dugoročnog prekozonskog kapaciteta