Dalekovodi

Stanje na dan 31. prosinca 2022. godine

Prijenosno područje Duljina (km) Ukupno (km)
400 kV 220 kV 110 kV s.n.
Osijek
Izgrađeno 289,76 53,65 917,80 10,80 1272,01
Rijeka
Izgrađeno 259,29 371,06 1207,85 0,0 1838,2
Split
Izgrađeno 169,40 427,71 1293,06 0,0 1890,17
Zagreb
Izgrađeno 527,83 415,60 1830,52 0,00 2773,95
Ukupno
Izgrađeno 1246,28 1268,02 5249,23 10,80 7774,33

Napomene:
Podaci u tablicama obuhvaćaju samo duljine nadzemnih vodova i kabela prijenosne mreže hrvatskog EES-a u nadležnosti HOPS-a. Duljina svakog pojedinog voda, dvostrukog voda uračunata je u ukupnu duljinu vodova.