Transformatorske stanice

Stanje na dan 31. prosinca 2022. godine

Prijenosno područje Broj trafostanica (kom.) Broj polja s prekidačima (kom.)
400/x 220/x 110/x Ukupno 400 220 110 Ukupno
Osijek

1

1

21

23

9

5

150

164

Rijeka

1

5

42

48

7

42

233

282

Split

2

6

49

57

11

45

287

343

Zagreb

2

3

54

59

18

27

381

426

Hrvatska 6 15 166 187 45 119 1051 1215
Prijenosno
područje
Broj transformatora (kom.) Instalirana snaga (MVA)
400/x 220/x 110/x Ukupno 400/ 220/ 110/ Ukupno
Osijek

2

2

32

36

600

300

1082

1982

Rijeka

2

9

29

40

800

1270

820

2890

Split

3

9

40

52

1100

1450

1648

4198

Zagreb

6

5

45

56

1900

750

1583,5

4233,5

Hrvatska 13 25 146 184 4400 3770 5133,5 13303,5

Napomene:
Objekti prikazani u tablicama su u prijenosnoj mreži na području Republike Hrvatske u nadležnosti HOPS-a. Iskazane vrijednosti ne obuhvaćaju objekte u izgradnji.