Prijenosna mreža

Prijenosna mreža dio je hrvatskog elektroenergetskog sustava koju čine transformatorske stanice, rasklopna prijenosna postrojenja te zračni vodovi i kabeli.

Električna energija prenosi se mrežom naponskih razina 400, 220 i 110 kV.

Važniji podaci:
 

Stanje na dan 5. veljače 2020. godine

      

 

Transformatorske stanice
Naponska razina Broj MVA
400/x kV 6 4.400
220/x kV 15 3.570
110/x kV

162

5.145

Ukupno 183 13.115
Vodovi [km]
Napon Ukupno
400 kV

1.246,4

220 kV

1.331,1

110 kV

5.180,7

Srednji napon

36,0

Ukupno 7.794,1