Daljinsko vođenje

Izgradnja sustava daljinskog vođenja započela je početkom 80-tih godina i u kratkom roku je opremljeno i stavljeno u funkciju pet centara daljinskog nadzora i upravljanja te Nacionalni dispečerski centar u Zagrebu. Tijekom godina sustav je proširivan, dodavani su novi objekti i provodila se  kontinuirana dogradnja i poboljšavanje već instalirane programske podrške i dodavane su nove funkcije.


Zadnjom provedenom revitalizacijom 2013. godine uspostavljen je moderno koncipirani sustav koji se temelji na četiri mrežna centra i Nacionalnom dispečerskom centru. Rješenje sustava daljinskog vođenja slijedi hijerarhijsku strukturu elektroenergetskog sustava, uvažava u potpunosti usvojeni model vođenja, filozofiju eksploatacije i sve zahtijevane tehničke značajke.


U svim centrima instalirani su novi SCADA sustavi koji su međusobno povezani u multisite konfiguraciji, baze se trajno sinkroniziraju, a sve promjene se prosljeđuju i propagiraju u sve sustave na svim lokacijama.


U sustav daljinskog vođenja su praktički uključeni svi objekti prijenosne mreže, s jasno definiranim ciljnim stanjem koje podrazumijeva cjelovito uključenje svih objekata u daljinski nadzor i upravljanje te intenzivno korištenje lokalne automatike u objektima.


U transformatorskim stanicama ugrađene su daljinske stanice. Zadnjih desetak godina u novoizgrađene objekte se, umjesto klasičnih daljinskih stanica, ugrađuju distribuirani sustavi lokalnog nadzora i upravljanja, uz primjenu koordinacije funkcija upravljanja, zaštite i mjerenja.