Telekomunikacije

Telekomunikacijska mreža HOPS-a osigurava sve vrste komunikacije u procesu vođenja EES-a i obavljanja ostalih funkcija HOPS-a na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj. Osnovna transportna telekomunikacijska mreža HOPS-a temelji se na optičkim vodičima ugrađenim u zaštitnu užad visokonaponskih dalekovoda, mikrovalnim vezama te podzemnim optičkim i bakrenim kabelima, uz primjenu najsuvremenijih tehnologija (DWDM, SDH, IP, ...).

Na osnovnoj transportnoj telekomunikacijskoj mreži uspostavljeno je nekoliko posebnih komunikacijskih mreža potrebnih za rad HOPS-a:

 • komutirana telefonska mreža,
 • telefonska mreža dispečerske službe,
 • mreža procesne informatike za prijenos podataka,
 • mreža sekundarne regulacije frekvencije i snage razmjene,
 • mreža zaštite dalekovoda,
 • mreža poslovne informatike,
 • govorna radijalna radio mreža i
 • mreža za nadzor i upravljanje telekomunikacijske mreže.

Sustavi prijenosa:

 • radiorelejne veze,
 • kabeli,
 • visokofrekventne veze po dalekovodima,
 • visokofrekventne veze po kabelima i
 • zakupljeni kanali Hrvatskih telekomunikacija