Model vođenja EES-a

Model vođenja hrvatskog EES-a temelji se na prihvaćenom ustroju vođenja "1+4", odnosno na strukturi jednog glavnog i četiri centra druge razine vođenja. 

Vođenje hrvatskog EES-a hijerarhijski je organizirano i provodi se s tri razine:

  • na najvišoj razini je Nacionalni dispečerski centar (NDC), smješten u Zagrebu,

   • na drugoj razini su četiri mrežna centra upravljanja (MC) smještena u Rijeci, Splitu i Osijeku, a četvrti u Zagrebu, koji postoji i organizacijski i fizički u prostoru TS Žerjavinec

    • na trećoj razini su elektroenergetski objekti i postrojenja (transformatorske stanice, elektrane), centri daljinskog upravljanja (CDU), centri vođenja lanca elektrana i centri vođenja elektrana na slivovima.

    NDC je glavni centar vođenja EES-a kao cjeline i hrvatskog upravljačkog područja. Obavlja poslove planiranja i analize rada EES-a te vođenja EES-a u stvarnom vremenu. Ovlašten je za koordinaciju aktivnosti s operatorima sustava susjednih upravljačkih područja, koordinatorima upravljačkih blokova i koordinacijskim centrima UCTE-a.

    MC-i u pripadajućim prijenosnim područjima obavljaju sljedeće poslove:

     • nadziru i prema nalozima NDC-a upravljaju mrežom 400, 220 i 110 kV sustavnog značaja u svom prijenosnom području,

      • samostalno nadziru i upravljaju mrežom 110 kV koja nije sistemskog značaja u svom prijenosnom području,

       • ostale poslove iz ovlasti vođenja EES-a koje im pridijeli NDC.