Nabava

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. provodi postupke nabave kao sektorski naručitelj iz članka 7. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016, dalje: ZJN 2016).

Na ovim internetskim stranicama Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima neograničeni pristup informacijama iz područja nabave, poštujući načelo transparentnosti.

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te izvješća o istima se od 1. siječnja 2018. godine objavljuju na internetskim stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN) na adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Obavijesti o izmjenama ugovornih dokumenata također su dostupne zainteresiranim gospodarskim subjektima na EOJN.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. u skladu s člankom 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, na temelju izjava, kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.