Usluge sustava

Vođenje sustava

Vođenje sustava usluga je HOPS-a kojom se planira, analizira te nadzire i upravlja hrvatski EES. Usluga vođenja sustava se kao nepridjeljiva usluga naplaćuje kroz naknadu za korištenje prijenosne mreže. 
Zagušenja u mreži nastaju kad se opterećenja jedinica mreže približe njihovoj nazivnoj snazi. Radi očuvanja sigurnosti sustava, HOPS u takvim okolnostima mora primijeniti posebne mjere smanjenja opterećenja jedinica mreže: promjenom proizvodnje elektrana, promjenom stanja regulacijskih transformatora i uklopnog stanja mreže ili izmjenom ugovornih rasporeda tržišnih sudionika. Ova usluga se kao nepridjeljiva usluga naplaćuje kroz naknadu za korištenje prijenosne mreže. 

Održavanje napona i frekvencije

Kvaliteta električne energije iskazuje se iznosom napona i frekvencije te valnim oblikom električne energije. HOPS koristi sva raspoloživa sredstva i metode da parametre kvalitete električne energije održi u propisanim granicama. 
Ova usluga sustava se kao nepridjeljiva usluga naplaćuje kroz naknadu za korištenje mreže.

Ponovna uspostava sustava nakon poremećaja 

Uslugu ponovne uspostave sustava nakon poremećaja HOPS pruža kada dođe do poremećaja kvalitete električne energije, ispada jedinica mreže i djelomičnog i potpunog raspada sustava. HOPS primjenjuje posebne postupke pripremljene za slučajeve poremećaja. 
Ova usluga se kao nepridjeljiva usluga naplaćuje kroz naknadu za korištenje mreže.

Pomoćne usluge

Pomoćne usluge su dobavljive pojedinačne usluge, koje daje korisnik mreže (npr.proizvođač) ili operator distribucijskog sustava na zahtjev operatora prijenosnog sustava i za čiju dobavu (tehničko rješenje, pogonski troškovi) operator prijenosnog sustava računa s primjerenom naknadom troškova. Te usluge koristi operator prijenosnog sustava za ostvarenje usluga sustava.

Održavanje frekvencije

Pomoćna usluga održavanja frekvencije u sustavu provodi se primarnom, sekundarnom i tercijarnom regulacijom proizvodnih jedinica. Primarna regulacija služi isključivo za regulaciju frekvencije, dok se sekundarna i tercijarna regulacija koriste za regulaciju frekvencije i snage razmjene. 

Upravljanje naponom i proizvodnjom jalove energije

Svrha ove pomoćne usluge je održati napone u propisanim granicama i što više smanjiti tokove jalove energije u mreži.
Održavanje napona i tokova jalove energije u mreži obavlja se regulacijom prijenosnih odnosa transformatora, kompenzacijskim uređajima i proizvodnjom jalove energije u elektranama. 

Samostalno pokretanje elektrana

Ova pomoćna usluga predstavlja sposobnost proizvodnog postrojenja da samostalno pokrene agregate bez vanjskog napajanja električnom energijom. Ovu pomoćnu uslugu HOPS plaća elektranama koje imaju sposobnost za samostalno pokretanje. 

Otočni rad

Otočni rad je pomoćna usluga kojom se osigurava uspostava otočnog rada pojedinih dijelova EES-a u slučaju poremećaja ili provođenje većih poslova održavanja i rekonstrukcija. Svrha te pomoćne usluge je što više smanjiti vrijeme prekida opskrbe kupaca električnom energijom u izvanrednim okolnostima.