Hrvatski prijenosni sustav

Hrvatski elektroenergetski sustav (EES) čine proizvodni objekti i postrojenja, prijenosna  i distribucijska mreža i potrošači električne energije na području Republike Hrvatske. Radi sigurne i kvalitetne opskrbe kupaca električnom energijom i razmjene električne energije, hrvatski EES povezan je s EES-ima susjednih država i ostalim sustavima članica ENTSO-E koji zajedno tvore sinkronu  mrežu kontinentalne Europe. Kupci u Hrvatskoj opskrbljuju se električnom energijom iz elektrana na području Hrvatske, iz elektrana izgrađenih za hrvatske potrošače u susjednim državama i nabavom električne energije iz inozemstva.

Svojom veličinom hrvatski EES spada u manje sustave u Europi. Zbog svojstvenog zemljopisnog položaja i rasporeda proizvodnih objekata, u većem dijelu godine električna energija prenosi se s juga na sjever i obrnuto, te sa sjevera prema istoku. 

Puštanjem u rad novoizgrađene transformatorske stanice 400/220/110 kV Žerjavinec i obnovljene TS 400/110 kV Ernestinovo značajno se povećala energetska moć i pouzdanost rada hrvatskog elektroenergetskog sustava, posebice u njegovom sjeverozapadnom i istočnom dijelu. 

Ponovnim povezivanjem 1. i 2. sinkrone zone UCTE-a, hrvatski EES postao je opet značajan tranzitni sustav.

Hrvatski EES je regulacijsko područje koje vodi HOPS. Zajedno sa slovenskim EES-om i EES-om Bosne i Hercegovine čini upravljački blok SLO – HR – BIH unutar ENTSO-E udruženja.