Izdavanje EIC oznaka

ENTSO-E  (European  Network of Transmission System Operators for Electricity), organizacija europskih operatora prijenosnih sustava, održava definirani jedinstveni sustav EIC (Energy Identification Codes) označavanja, koji se provodi putem centralnog ureda pri ENTSO-E i ureda za dodjelu i administraciju oznaka po pojedinim europskim zemljama („lokalni uredi“).

Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka organiziran je u HOPS-u, te dodjeljuje oznake koje koriste hrvatski sudionici na tržištima energije (trgovci, opskrbljivači, proizvođači i dr.)

Proces dodjela oznaka sastoji se od:  

  • preuzimanja zahtjeva za dodjelu oznake / zahtjeva za izmjenu podataka vezanih uz EIC oznaku,
  • popunjavanja zahtjeva s podacima potrebim za označavanje i slanja elektroničkom poštom ovdje.


Zahtjev je potrebno dostaviti i službenim dopisom odgovorne osobe tvrtke na:

HOPS d.o.o.

Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka,

(Odjel za tržišne aktivnosti i usluge sustava)

Kupska 4, 10000 ZagrebOpširnije informacije o EIC oznakama možete naći na internet adresi

https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/ 

  • EIC upute
  • Lista lokalnih ureda za izdavanje EIC oznaka
  • Lista svih EIC oznaka područja
  • Lista svih EIC oznaka tržišnih sudionika


Odricanje od odgovornosti

  1. Samo EIC oznake objavljene na internetskim stranicama centralnog ili lokalnog ureda za izdavanje EIC oznaka treba smatrati valjanim EIC oznakama.
  2. Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost informacija koje dostavlja subjekt koji traži EIC oznaku. Ni u kojem slučaju Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izravnu, neizravnu, općenitu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz bilo koje netočnosti ili nepotpunosti informacija dostavljenih od strane subjekata koji traže EIC oznaku.
  3. Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka dostavljene informacije koristi isključivo u svrhu ishođenja EIC oznaka, u skladu s europskom i nacionalnom regulativom.