Izdavanje EIC oznaka

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), organizacija europskih operatora prijenosnih sustava, održava definirani jedinstveni sustav EIC (Energy Identification Codes) označavanja, koji se provodi putem centralnog ureda pri ENTSO-E i ureda za dodjelu i administraciju oznaka po pojedinim europskim zemljama („lokalni uredi“).

Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka organiziran je u HOPS-u, te provodi sve aktivnosti vezane uz izdavanje i ažuriranje jedinstvenih energetskih oznaka koje  hrvatski energetski subjekti (trgovci, opskrbljivači, proizvođači i dr.) trebaju za ostvarivanje prava sudjelovanja u tržišnim procesima na lokalnom i zajedničkim tržištima energije.

Ured dodjeljuje dvije vrste oznaka: međunarodne (javno objavljene na stranici centralnog ureda i lokalnog ureda za dodjelu EIC oznaka – npr. za  subjekte koji namjeravaju sudjelovati na zajedničkim tržištima energije  koja su izvan nadležnosti RH zakonodavstva) i lokalne (objavljuju se isključivo na stranici Hrvatskog ureda za izdavanje EIC oznaka – npr. za subjekte koji namjeravaju sudjelovati na lokalnom tržištu energije tj. samo unutar RH).

Napomena: atribut funkcije koji je vezan uz EIC oznaku ne predstavlja dozvolu za obavljanje navedene djelatnosti već se koristi za javnu objavu opisa izdane EIC oznake u skladu s listom EIC funkcija koje definira centralni ured.

Proces dodjele oznaka sastoji se od:

  • preuzimanja zahtjeva za dodjelu/izmjenu/ukidanje EIC oznake
  • popunjavanja zahtjeva s podacima potrebnim za dodjelu EIC oznake i slanja popunjenog word dokumenta elektroničkom poštom ovdje
  • dostave popunjenog zahtjeva i službenim dopisom odgovorne osobe tvrtke na:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka
Sektor za tržište
Odjel za tržišne aktivnosti
Kupska 4, 10000 Zagreb

Proces izmjene/ukidanja oznaka sastoji se od:

  • preuzimanja zahtjeva za dodjelu/izmjenu/ukidanje EIC oznake,
  • popunjavanja zahtjeva s podacima potrebnim za izmjenu/ukidanje EIC oznake i slanja popunjenog word dokumenta elektroničkom poštom ovdje
  • dostave popunjenog zahtjeva i službenim dopisom odgovorne osobe tvrtke na:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka
Sektor za tržište
Odjel za tržišne aktivnosti
Kupska 4, 10000 Zagreb

Opširnije informacije o EIC oznakama možete naći na internet adresi:
https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/ 

Odricanje od odgovornosti

  1. Samo EIC oznake objavljene na internetskim stranicama centralnog ili lokalnog ureda za izdavanje EIC oznaka treba smatrati valjanim EIC oznakama.
  2. Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost informacija koje dostavlja subjekt koji traži EIC oznaku. Ni u kojem slučaju Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izravnu, neizravnu, općenitu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz bilo koje netočnosti ili nepotpunosti informacija dostavljenih od strane subjekata koji traže EIC oznaku.
  3. Hrvatski ured za izdavanje EIC oznaka dostavljene informacije koristi isključivo u svrhu ishođenja EIC oznaka, u skladu s europskom i nacionalnom regulativom.