Priključak na mrežu

Novim Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu (dalje u tekstu: Pravila) je definiran postupak priključenja za kupce, proizvodna postrojenja i postrojenja za skladištenje energije na prijenosnu mrežu. Pravila je donio Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. uz prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila stupaju na snagu od 1. rujna 2023. Stupanjem na snagu Pravila prestaju važiti Pravila o priključenju na prijenosnu  mrežu od 26. travnja 2018. godine. 

Pravilima se uređaju transparentna, učinkovita i nepristrana pravila o priključenju na prijenosnu mrežu kojima se utvrđuje izrada i sadržaj elaborata o mogućnosti priključenja na mrežu, izrada i sadržaj EOTRP-a, koji je uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja sukladno propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, sadržaj preliminarnog mišljenja operatora prijenosnog sustava o mogućnosti priključenja te o mogućim opcijama za priključenje na elektroenergetsku prijenosnu mrežu, izdavanje uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje elektroenergetske suglasnosti, način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, uvjeti za ovlaštenog izvođača pridijeljenih poslova, postupak priključenja, postupak promjene na priključku, postupak rješavanja žalbi, obrasci dokumenata i ugovora, upute sudionicima u postupku priključenja i promjena na priključku, detaljnije uređenje informacija o katastru vodova.

U slučaju upita vezanih za priključenje proizvodnog ili postrojenja za skladištenje energije na prijenosni sustav (110 kV ili više), priključenje kupaca električne energije na prijenosni sustav (110 kV ili više), promjene na priključku za postojeće korisnike prijenosne mreže (110 kV ili više) i slično, molimo kontaktirati Službu za pristup mreži HOPS-a na e-mail adresu.