Priključak na mrežu

Potrošači električne energije u svojstvu kupaca koji žele za svoje građevine (postrojenja) preuzimati električnu energiju iz prijenosne mreže te proizvođači električne energije koji svojim građevinama (elektranama) žele isporučivati električnu energiju u prijenosnu mrežu, moraju biti priključeni na mrežu.

Novi proizvođač ili kupac ima pravo priključiti svoju građevinu, odnosno svoj elektroenergetski objekt i instalaciju na mrežu, a već priključeni imaju pravo na povećanje priključne snage, sukladno propisanim uvjetima.

U postupku priključenja na mrežu ili povećanja priključne snage, proizvođač ili kupac su dužni zatražiti izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP), zaključiti s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. Ugovor o priključenju te ishoditi elektroenergetsku suglasnost (EES), sukladno Pravilima o priključenju na prijenosnu mrežu te ostalim važećim propisima koji uređuju područje priključenja na prijenosnu mrežu (vidjeti popis ostalih propisa važnim kod priključenja na prijenosnu mrežu na ovoj stranici).