Priključak na mrežu

Priključenje na mrežu uređuje međusobne odnose operatora prijenosnog sustava kao jedinog operatora elektroenergetskog prijenosnog sustava i investitora, odnosno vlasnika građevine u postupku ostvarivanja prava na priključenje građevine na prijenosnu mrežu i izgradnju potrebne infrastrukture za priključenje, kao i postupak povodom zahtjeva priključenog korisnika mreže (pravne ili fizičke osobe koja koristi prijenosnu mrežu ili prekogranični vod za isporuku  ili preuzimanje električne energije iz mreže) u slučaju povećanja priključne snage, promjene na priključku, promjene kategorije potrošnje, promjene mjerne opreme i priključenja novih ili povećanja snage postojećih izvora napajanja.

Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu propisuju slučajeve izdavanja posebnih uvjeta i posebnih uvjeta priključenja.

Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na prijenosnu mrežu (EOTRP) izrađuje se s ciljem sklapanja Ugovora o priključenju na prijenosnu mrežu, odnosno izdavanja Elektroenergetske suglasnosti (EES)  te se istim utvrđuju bitni elementi Ugovora o priključenju (UOP), poput mogućeg načina priključenja, potreba stvaranja tehničkih uvjeta u prijenosnoj mreži i ukupnih troškova priključenja i stvaranja uvjeta u mreži, kao i naknade za priključenje.