Verifikacijski postupak

Što je to verifikacijski postupak i zašto se provodi? 

Verifikacijski postupak je postupak kojim se utvrđuje tehnička sposobnost jedinica ili grupa za pružanje rezerve snage koji su dužni proći svi korisnici mreže priključeni na prijenosnu ili distribucijsku mrežu zainteresirani za pružanje pomoćnih usluga aFRR i/li mFRR. U dokumentima u prilogu navedeni su svi zahtjevi koje treba ispuniti svaki potencijalni pružatelj pomoćnih usluga. Verifikacijski postupak se provodi u svrhu stjecanja potvrde o tehničkoj sposobnosti pružatelja pomoćnih usluga za pružanje pomoćnih usluga aFRR i/li mFRR. Posjedovanje potvrde o tehničkoj sposobnosti jedan je od preduvjeta za sklapanje ugovora o pružanju pomoćnih usluga.

Tko može podnijeti zahtjev za izdavanjem potvrde i kada? 

Zahtjev za izdavanjem potvrde o tehničkoj sposobnosti može podnijeti onaj tko svojom jedinicom ili grupom za pružanje rezerve priključenoj na prijenosnu i/li distribucijsku mrežu želi HOPS-u d.o.o. pružati uslugu aFRR i/li mFRR. Zahtjev za izdavanjem potvrde o tehničkoj sposobnosti može se podnijeti u bilo kojem trenutku.

Koji je postupak izdavanja potvrde?

Verifikacijski postupak započinje s ispunjavanjem odgovarajućeg zahtjeva koji se nalazi u prilogu. Ispunjeni i potpisani zahtjev zajedno s prilozima potrebno je poslati elektroničkim putem, aFRR ili mFRR, ovisno o tipu usluge ili poštom na adresu:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Kupska 4

10 000 Zagreb

Na temelju analize zaprimljenog zahtjeva HOPS d.o.o. će se najkasnije u roku od osam (8) tjedana očitovati da li je zahtjev potpun. U slučaju da je zahtjev nepotpun, HOPS d.o.o. će zatražiti dodatne informacije, a kandidat ih je dužan dostaviti u roku od četiri (4) tjedna. U suprotnom se zahtjev smatra povučenim. U roku od tri (3) mjeseca nakon što HOPS d.o.o. potvrdi da je zahtjev potpun, HOPS d.o.o. će donijeti odluku o tehničkoj sposobnosti podnositelja zahtjeva za pružanje pomoćne usluge te u međuvremenu obaviti testiranja komunikacijskog sustava i tehničkih sposobnosti opisanih u dokumentima u prilogu.

Što nakon stjecanja potvrde? 

Nakon stjecanja potvrde o tehničkoj sposobnosti za pružanje usluge aFRR i/li mFRR, podnositelj zahtjeva će u daljnjoj koordinaciji s HOPS-om d.o.o. pristupiti sklapanju ugovora o pružanju pomoćnih usluga koji mu omogućuje sudjelovanje na dražbi za rezervu snage i predaju ponuda za energiju uravnoteženja.  

Detaljan opis pomoćnih usluga i verifikacijskog postupka, obrazac zahtjeva, opis testiranja jedinica ili grupe za pružanje rezerve i komunikacijskog sustava te Excel dokumenti potrebni kod popunjavanja zahtjeva nalaze se u prilogu. U slučaju nejasnoća ili potrebe za dodatnim informacijama slobodno nas kontaktirajte elektroničkom poštom sukladno tipu usluge koju želite pružati: aFRR ili mFRR.

Prilozi:

Verifikacijski_postupak_za_pružanje_pomoćnih_usluga_aFRR_i_mFRR

Testiranje sposobnosti regulacijskih jedinica za izvođenje mFRR

Prilog 3a

Prilog 3b