Usluge prijenosa

Prijenos unutar hrvatskog sustava

Uslugu prijenosa električne energije unutar hrvatskog EES-a HOPS pruža korisnicima mreže prema uvjetima koji osiguravaju najveću moguću kvalitetu električne energije, minimalne troškove te visoku pouzdanost i sigurnost sustava.

Uslugu prijenosa električne energije, kroz naknadu za korištenje prijenosne mreže, plaćaju kupci razvrstani u slijedeće kategorije:

  1. Poduzetništvo:
    • na mreži visokog i vrlo visokog napona,
    • na mreži srednjeg napona i
    • na mreži niskog napona.
  2. Kućanstvo na mreži niskog napona

Prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN broj 104/15 i 84/16) i Odluke HERA-e o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN broj 138/2021) primjenjuju se slijedeće tarifne stavke (cijene):

Tarifne stavke za prijenos električne energije od 1. travnja 2022. (kn)

Kategorija kupaca Tarifni model Tarifni elementi
Radna energija Obračunska vršna radna snaga Prekomjerna jalova energija Naknada za obračunsko radno mjesto
JT VT NT
[kn/kWh] [kn/kWh] [kn/kWh] [kn/kW]
[kn/kvarh] [kn/mj.]
Tarifne stavke
1 2 3 4 5 6
Poduzetništvo Visoki i vrlo visoki napon Bijeli - 0,04 0,02 14,00 0,16 68,00
Srednji napon Bijeli - 0,040,02
14,00 - -
Niski napon Plavi 0,09 - - - - -
Bijeli - 0,13 0,05 - - -
Crveni - 0,05 0,02 14,50 - -
Žuti (javna rasvjeta) 0,06
- - - - -
Kućanstvo Niski napon Plavi 0,09 - - - - -
Bijeli - 0,13 0,05
- - -
Crveni - 0,05 0,02 14,50 - -
Crni 0,05 - - - - -

Tarifne stavke iskazane u eurima, izračunate korištenjem fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK), moguće je preuzeti ovdje.

Prekogranični prijenos

Tržišnim sudionicima koji žele uvesti, izvesti ili prenijeti električnu energiju preko hrvatskih granica HOPS (neposredno ili putem ureda za dodjele /JAO, SEE CAO, ELES i EMS) dodjeljuje prijenosne kapacitete na prekograničnim vodovima i provjerava izvodljivost njihovih planskih rasporeda.

Tranzit je prijenos električne energije iz jedne u drugu stranu državu ili iz strane države u tu istu državu preko elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske. HOPS tržišnim sudionicima odobrava tranzite električne energije vodeći računa o tehničkim mogućnostima i sigurnosti rada sustava te usklađuje tranzite s operatorima sustava susjednih država. Odobrene tranzite HOPS upisuje u Plan rada sustava. Od 1.6.2007. HOPS sa većinom europskih operatora prijenosnih sustava sudjeluje u jedinstvenom međukompenzacijskom mehanizmu za izračun i nadoknadu troškova dijela prijenosne mreže koja sudjeluje u tranzitu električne energije.