Obavijesti

Objavljeno: 8.7.2022.

HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava , u skladu s člankom 10. Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja, u trajanju od mjesec dana. Pravila sadrže i Prilog 1 kojim se propisuju Pravila za određivanje graničnih cijena energije uravnoteženja, te Prilog 2 kojim se propisuju Pravila za određivanje graničnih cijena osiguravanja rezerve snage za pružanje usluga uravnoteženja.

Radi lakšeg praćenja izmjena u odnosu na važeća Pravila i pojašnjenja novih procesa objavljujemo i Popratni dokument uz Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava je 11.8.2022. godine.

Primjedbe se mogu dostaviti isključivo elektroničkim putem ovdje  dostavom obrasca Obrazac za primjedbe Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava .