Obavijesti

Objavljeno: 23.11.2021.

Tehničke specifikacije predmeta nabave

(1) Isporuka električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2022. godinu:

  • Razdoblje isporuke: od 01.01.2022. u 00:00 sati do 31.12.2022. godine u 24:00 sata.
  • Snaga i profil isporuke: 10 MWh/h svaki sat u godini, ponedjeljak - nedjelja, od 00:00 sati do 24:00 sati.

(2) Dan i vrijeme održavanja nadmetanja: 26.11.2021. (petak), 10.00-12.00 sati putem trgovinske platforme CROPEX  (Hrvatska burza električne energije d.o.o.)

(3) Ponuditelj može ponuditi snagu manju od 10 MWh/h, ali ne manju od 1 MWh/h. 

(4) Ponuđena snaga mora biti zaokružena na cijeli broj (1 MWh/h) i odnositi se na cijelo razdoblje isporuke.

(5) Mjesto isporuke (preuzimanja) električne energije je prijenosna mreža Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.