Obavijesti

Objavljeno: 19.3.2015.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) dana 17. veljače 2015. godine objavio je poziv o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Pravila nestandardnih usluga, koje je u skladu s odredbama članka 30. stavka 48. Zakona o tržištu električne energije (NN broj 22/13) HOPS dužan donijeti. Prijedlog Pravila nestandardnih usluga Hrvatskog operatora prijenosnog sustava s prilogom Cjenik nestandardnih usluga Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i obrazac za primjedbe objavljeni su na Internet stranicama HOPS-a. Savjetovanje je provedeno od 17.veljače do 03. ožujka 2015. godine i za to vrijeme nije pristigla ni jedna primjedba zainteresirane javnosti.