Obavijesti

Objavljeno: 28.9.2017.

Zajednički ured za dodjelu, JAO (engl. Joint Allocation Office), dražbeni ured 20 europskih operatora prijenosnih sustava (među kojima je i HOPS) koji od 2015. godine provodi godišnje, mjesečne i dnevne dražbe prekograničnih prijenosnih kapaciteta (i za hrvatske granice sa Mađarskom i Slovenijom), objavio je na svojim internetskim stranicama početak javnog savjetovanja o prijedlogu Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu na granici između Hrvatske i Srbije te prijedlogu Posebnog dodatka Usklađenih pravila za dodjelu (eng. HAR) za granicu između Hrvatske i Srbije.

Sve zainteresirane strane pozivaju se da dostave svoje komentare do podneva 12. listopada 2017. godine na adresu elektroničke pošte consultation@jao.eu.

Dokumenti na javnoj raspravi koju JAO provodi za hrvatskog (HOPS) i srpskog operatora prijenosnog sustava (EMS) objavljeni su ovdje.