Obavijesti

Objavljeno: 9.6.2015.

Ured za koordinirane dražbe u jugoistočnoj Europi d.o.o. (SEE CAO) na svojim internetskim stranicama objavio je javno savjetovanje za raspravu prijedlog Dražbenih pravila za 2016. godinu

Nakon prvih šest mjeseci uspješnog rada, Ured za koordinirane dražbe u jugoistočnoj Europi d.o.o. Podgorica (SEE CAO) na svojim internetskim stranicama (http://www.seecao.com/news/auction-rules-v_12-public-consultations) objavio je prijedlog Dražbenih pravila za 2016. godinu za javno savjetovanje koje traje do 24. lipnja 2015. godine.
Nadzorni odbor SEE CAO je odobrio predložene dopune i izmjene aktualnih Dražbenih pravila za 2015 g., temeljene na usklađivanju sa Harmoniziranim pravilima za dražbe (engl. HAR) koja su u pripremi na nivou EU, a koja će se nakon završetka usvajanja (odobrenjem od nadležnih nacionalnih regulatornih agencija) početi primjenjivati od godišnjih dražbi za 2016 g., te dijelom i na zahtjevima sudionika dražbi.
Među granicama na kojima SEE CAO provodi dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta je i granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pa je HOPS jedan od sedam suvlasnika SEE CAO.