Obavijesti

Objavljeno: 10.7.2017.

Dana 10.7.2017.g. je objavljeno javno savjetovanje o HOPS-ovom prijedlogu nacionalnih pragova proizvodnih modula tipa B, C i D u skladu s UREDBOM KOMISIJE (EU) 2016/631, Članak 5(3).

Prijedlozi za pragove maksimalne snage za proizvodne module tipa B, C i D podliježu odobrenju odgovarajućeg regulatornog tijela, odnosno HERA-e. Prema članku 5 (3) Uredbe  (EU) 2016/631 (NC RfG), pri izradi prijedloga pragova maksimalne snage za proizvodne module tipa B, C i D, HOPS je u koordinaciji s HEP ODS-om dužan provesti javno savjetovanje u skladu s člankom 10.

Primjedbe se mogu dostaviti elektroničkim putem ovdje.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog pragova proizvodnih modula je 21.8.2017.g.