Obavijesti

Objavljeno: 23.9.2020.

Na temelju članka 52. stavka 9. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine" broj 22/2013, 102/2015, 68/2018 i 52/2019), uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 310-34/20-01/2, Urudžbeni broj: 371-06-20-8, od 9. rujna 2020., Uprava Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., na 89. sjednici održanoj 22. rujna 2020. godine, donijela je novu Metodologiju za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga.