Obavijesti

Objavljeno: 25.9.2018.

HOPS provodi javno savjetovanje vezano uz prijedlog Verifikacijskog postupka za pružanje pomoćnih usluga aFRR i mFRR koji je dužan izraditi u skladu s Uredbom komisije (EU) 2017/2195 o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja, Uredbom komisije (EU) 2017/1485 o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava, Uredbom komisije (EU) 2017/2196 o uspostavljanju mrežnog kodeksa za poremećeni pogon i ponovnu uspostavu napajanja te Mrežnim pravilima prijenosnog sustava (NN 67/2017). U sklopu navedenog izrađeno je šest dokumenata koji se nalaze u privitku.

Rok za podnošenje primjedbi na prijedlog je do kraja radnog dana 10. listopada 2018. god.

Primjedbe se mogu dostaviti na e-mail adresu: javno.savjetovanje@hops.hrdostavom obrasca za primjedbe iz privitka.