Obavijesti

Objavljeno: 2.5.2023.

Pozivamo zainteresirane gospodarske subjekte da dostave ponude u skladu s uvjetima objavljenim u Pozivu za dostavu ponuda.

1. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Isporuka električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži:
Grupa I: Isporuka bazne električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži 

RAZDOBLJE ISPORUKE: 16.5.2023. do 30.9.2023.godine
DANI ISPORUKE: ponedjeljak - nedjelja
SATI ISPORUKE: 00:00- 24:00 sati.
SNAGA I PROFIL ISPORUKE: 30 MWh/h svaki dan u godini, ponedjeljak - nedjelja, od 00:00 sati do 24:00 sati (99.360 MWh).
Sva specificirana vremena odnose se na srednjeeuropsko vrijeme.
Ponuditelj može ponuditi i snagu manju od 30 MWh/h, ali ne manju od 5 MWh/h.
Ponuđena snaga mora biti zaokružena na cijeli broj  i odnositi se na cijelo razdoblje isporuke.

Grupa II: Isporuka preostale električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži 
RAZDOBLJE ISPORUKE: 16.5.2023. do 30.9.2023.godine
DANI ISPORUKE: ponedjeljak - nedjelja
SATI ISPORUKE: 00:00- 24:00 sati.
SNAGA I PROFIL ISPORUKE: prema okvirnom Planu preuzimanja električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži, odnosno: od 0 - 25 MWh/h svaki sat u navedenom razdoblju (očekivani iznos preuzimanja električne energije 39.652 MWh)
Okvirni plan preuzimanja ni na koji način ne obvezuje HOPS u pogledu stvarne nabave preostale električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnoj mreži koja može biti veća ili manja od očekivanog iznosa preuzimanja (39.652 MWh).
Koeficijent M – marža iskazana u postocima [%].

2. Rok plaćanja i način obračuna

Ponuditelj izdaje račun do 20.tog u mjesecu nakon obračunskog razdoblja.
Rok plaćanja računa: 20 dana od zaprimanja izvornika računa
Jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od najmanje 2% ukupnog iznosa ponude €.
Plaćanja po računima vršiti će se isključivo do najvišeg iznosa cijene radne energije utvrđene čl.3 st.3 Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, a koja iznosi: 0,070276 €/kWh.

3. Mjesto isporuke (preuzimanja) električne energije je prijenosna mreža Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d.

4. Rok za dostavu ponude: najkasnije do 09.05.2023. godine u 10.00 sati, HOPS d.d., (Sektor za tržište), Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska