Obavijesti

Objavljeno: 11.5.2016.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila prijenosnog sustava koja je HOPS dužan donijeti sukladno odredbama članka 35., stavka 3. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 22/2013. i 102/2015.) i članka 53. stavka 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“ broj 100/2015.).

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja preko kontakt forme, počevši od 12. svibnja do najkasnije 26. svibnja 2016. godine. 

U naslovu e-mail poruke navedite "HOPS_Mrezna pravila prijenosnog sustava", a obrazac imenujte "HOPS_Mrezna pravila prijenosnog sustava NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 
Dokumenti za preuzimanje: