Obavijesti

Objavljeno: 10.2.2015.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena i uvjeta za pružanje pomoćnih usluga, koju je sukladno odredbama članka 28. Stavka 7. Zakona o tržištu električne energije (NN, broj 22/13), HOPS dužan donijeti.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja preko kontakt forme , počevši od 10. veljače do najkasnije 24. veljače 2015. godine.

U naslovu e-mail poruke navedite "HOPS_Pomocne_usluge_2015", a obrazac imenujte "HOPS_Pomocne_usluge_2015 NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

 

Dokumenti za preuzimanje:

- Metodologiju za određivanje cijena i uvjeta za pružanje pomoćnih usluga

- Obrazac za primjedbe