Obavijesti

Objavljeno: 27.4.2016.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) obavještava zainteresiranu javnost o početku savjetovanja vezano uz Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga koju je, sukladno odredbama članka 28. Zakona o tržištu električne energije (NN, broj 22/13 i 102/15), HOPS dužan donijeti.

Prema zahtjevu HERA-e, obzirom da se prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga značajno razlikuje od prijedloga koji je bio na javnom savjetovanju  u veljači 2015.godine,  HOPS je u obvezi iznova pokrenuti savjetovanje kako bi se omogućio uvid zainteresiranim stranama u mehanizam određivanja cijena u prijedlogu Metodologije.

Pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na e-mail adresu kontakt@hops.hr, počevši od 27. travnja do najkasnije 11. svibnja 2016. godine. 
U naslovu e-mail poruke navedite "HOPS_Pomocne_usluge_2016", a obrazac imenujte "HOPS_Pomocne_usluge_2016 NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 

Dokumenti za preuzimanje: