Obavijesti

Objavljeno: 12.4.2017.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, je dana 5. travnja 2017. godine u skladu s člankom 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) objavio prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave „Rekonstrukcija DV 2x220 kV Pehlin-Plomin“.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Rijeka, nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave „Rekonstrukcija DV 2x220 kV Pehlin-Plomin“, u skladu s člankom 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), dana 12. travnja 2017. godine objavljuje izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima koje je dostupno za preuzimanje OVDJE.