Obavijesti

Objavljeno: 25.3.2022.

Sve zainteresirane strane, sukladno Općih pravila za provedbu nadmetanja u 2022. godini za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem platforme za trgovanje CROPEX-a, pozvane su da sudjeluju u nadmetanju za nabavu  električne energije  za pokriće dijela gubitaka u prijenosnoj mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS). HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: CROPEX) putem trgovinske platforme CROPEX-a odabrati najpovoljnije ponuditelje za slijedeće grupe proizvoda:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

1. Grupa 1 

Razdoblje Isporuke:

 • Od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine 
 • Dani isporuke: ponedjeljak – nedjelja
 • Sati isporuke: 00.00 – 24.00 sata

Snaga  i profil isporuke : 5 MWh/h svaki dan u godini, ponedjeljak - nedjelja, od 00:00 sati do 24:00 sati (43.800 MWh)

2. Grupa 2

Razdoblje Isporuke:

 • Od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine 
 • Dani isporuke: ponedjeljak – nedjelja
 • Sati isporuke: 00.00 – 24.00 sata

Snaga  i profil isporuke : 5 MWh/h svaki dan u godini, ponedjeljak - nedjelja, od 00:00 sati do 24:00 sati (43.920 MWh)

3. Grupa 3

Razdoblje Isporuke:

 • Od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine 
 • Dani isporuke: ponedjeljak – nedjelja
 • Sati isporuke: 00.00 – 24.00 sata

Snaga  i profil isporuke : 5 MWh/h svaki dan u godini, ponedjeljak - nedjelja, od 00:00 sati do 24:00 sati (43.800 MWh)

Mjesto isporuke: prijenosna mreža Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.

Nadmetanje se provodi za svaku grupu pojedinačno. Ponuditelj može ponuditi i snagu manju od 5 MWh/h za svaku pojedinu Grupu, ali ne manju od 1 MWh/h. Ponuđena snaga mora biti zaokružena na cijeli broj (1 MWh/h) i odnositi se na cijelo razdoblje isporuke.

EKONOMSKE SPECIFIKACIJE:

 • Rok plaćanja računa: 30 dana od dana zaprimanja izvornika računa
 • Iznos instrumenta osiguranja za uredno ispunjenje ugovora: 8% vrijednosti Ugovora 

Vrijeme održavanja nadmetanja: 29.03.2022. 10:00h do 12:00h

Mjesto održavanja nadmetanja: Trgovinska platforma CROPEX-a

Testiranje pristupa CROPEX-ovoj platformi održati će se u ponedjeljak,  28.03.2022.g. od 10:00 do 11:00 sati.