Obavijesti

Objavljeno: 1.10.2019.

Sve zainteresirane strane, sukladno Pravilima za provedbu nadmetanja za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži putem trgovinske platforme CROPEX-a za 2020. godinu,  pozvane su da sudjeluju u nadmetanju za nabavu  električne energije  za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS). HOPS će u suradnji s Hrvatskom burzom električne energije d.o.o. (u daljnjem tekstu: CROPEX) putem trgovinske platforme CROPEX-a odabrati najpovoljnije ponuditelje za slijedeći proizvod:

  • Električna energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži HOPS-a u 2020. godini.

Pojedinosti o postupku odabira i detalji nadmetanja objašnjeni su u gore navedenim Pravilima.

Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju, privitak 1 Pravila,  podnosi se do petka, 11.10.2019.g. do 12:00 sati.

Testiranje pristupa CROPEX-ovoj platformi održati će se u ponedjeljak,  14.10.2019.g. od 10:00 do 11:00 sati.

Nadmetanje (zaprimanje ponuda) održati će se u utorak, 15.10.2019.g. od 10:00 do 12:00 sati putem trgovinske platforme CROPEX-a.