Obavijesti

Objavljeno: 2.4.2020.

Nominirani operatori tržišta električne energije (engl. Nominated Electricity Market Operators - NEMOs) i operatori prijenosnih sustava uključeni u europsko unutardnevno jedinstveno povezivanje tržišta (engl. SIDC - Single Intraday Coupling, ranije poznato kao XBID) sa zadovoljstvom objavljuju da su unutardnevna tržišta povezana SIDC-om značajno narasla kao rezultat drugog vala operativnog početka rada u studenom 2019. Od prvog vala operativnog početka rada u lipnju 2018. g. obavljeno je 36 milijuna transakcija, a vidljiv je i značajan rast prometa trgovanja, poglavito u sedam zemalja drugog vala, dok sustav i dalje dobro radi. U međuvremenu je projekt dodatno proširio djelokrug s pristupanjem slovačkih članova, OKTE-a (NEMO) i SEPS-a (OPS).

NEMO-i iz sedam pridruženih zemalja izvijestili su o značajnim povećanjima volumena trgovanja od 19. studenog i drugog vala operativnog početka rada. U prva tri puna mjeseca prekograničnog trgovanja (prosinac 2019. - veljača 2020.) HUPX, mađarski NEMO, zabilježio je mjesečne volumene od otprilike 75 600 MWh, u usporedbi s 7600 MWh tijekom istog razdoblja prošle godine. U Sloveniji, BSP Southpool izvijestio je o povećanju prosječnog mjesečnog volumena s otprilike 15 000 MWh na 85 600 MWh, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Volumeni na tržištu OTE-a, češkog NEMO-a, dodatno potvrđuju trend, uz osmerostruko povećanje mjesečnih volumena, na otprilike 400 000 MWh. CROPEX, hrvatski NEMO, izjavio je da se sada mjesečno trguje s 24 100 MWh, u usporedbi sa 6300 MWh prije operativnog početka rada. Volumeni na tržištu TGE-a, poljskog NEMO-a, također, pokazuju značajan porast prosječnih mjesečnih volumena na otprilike 95 000 MWh, u usporedbi s 3000 MWh otprije. U međuvremenu je OPCOM, rumunjski NEMO, zabilježio prosječni mjesečni volumen od 59 700 MWh, u usporedbi s 26 000 MWh u istom razdoblju prošle godine, dok je IBEX, bugarski NEMO, doživio povećanje mjesečnih volumena od više od dva puta*.

SIDC trenutno povezuje kontinuirana unutardnevna tržišta 22 zemlje: Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Hrvatske, Latvije, Litve, Luksemburga, Mađarske, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovenije, Španjolske i Švedske. Treći val operativnog početka rada, koji će proširiti kontinuirano prekogranično trgovanje električnom energijom na Italiju i Grčku, očekuje se u prvom tromjesečju 2021. g. 


O SIDC-u:

Rješenje SIDC zasniva se na zajedničkom informatičkom sustavu s jednom zajedničkom knjigom naloga (engl. Shared Order Book  - SOB), modulom za upravljanje kapacitetom (engl. Capacity Management Module - CMM) i prijenosnim modulom (engl. Shipping Module - SM). Ono omogućava da se zahtjevi koje su unijeli tržišni sudionici bilo koje zone trgovanja mogu uparivati sa zahtjevima koje su na sličan način unijeli tržišni sudionici bilo koje druge zone trgovanja unutar projekta, sve dok je prekogranični kapacitet dostupan. Unutardnevno rješenje podržava eksplicitnu dodjelu na hrvatsko-slovenskoj i francusko-njemačkoj granici (prema zahtjevu nacionalnih regulatornih tijela) i implicitno kontinuirano trgovanje. U skladu je s EU ciljnim modelom integriranog unutardnevnog tržišta. 

Unutardnevno povezivanje tržišta cijele Europe ključna je sastavnica za upotpunjavanje europskog unutarnjeg tržišta energije. S povećanjem udjela nestalnih izvora energije u ukupnom europskom energetskom miksu, povezivanje unutardnevnih tržišta prekograničnim trgovanjem postaje sve važnije sredstvo za tržišne sudionike u pogledu zadržavanja njihovih tržišnih pozicija uravnoteženima. Svrha inicijative SIDC povećati je ukupnu učinkovitost unutardnevnog trgovanja.

* Razdoblja za usporedbu volumena u ovom odjeljku su: prosinac 2018./siječanj 2019./veljača 2019. i prosinac 2019./siječanj 2020./veljača 2020.

EN VERSION