Obrasci vezani za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz korištenje jednog od sljedećih obrazaca:

Ispunjeni obrazac zahtjeva dostavlja se na jedan od sljedećih načina:

  • poštom na adresu: HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb
  • elektroničkom poštom na adresu Službenice za informiranje
  • predati osobno u Pisarnicu na gore navedenoj adresi - radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.


Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:


  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • Ime i prezime te adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti način na koji će HOPS d.o.o. kao tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.