Planiranje rada EES-a

Prema vremenskom opsegu razlikujemo kratkoročno, srednjoročno i dugoročno planiranje rada EES-a.

Kratkoročno planiranje obuhvaća:

  • pripremu tehničkih podloga za operativno vođenje EES-a za sljedeći dan,

  • izdavanje suglasnosti o tehničkoj izvodljivosti Tržišnog plana i sklopnih operacija u mreži,

  • izradu Plana rada sustava.

Srednjoročno planiranje obuhvaća:

  • koordinaciju izrade plana održavanja prijenosnih postrojenja i davanje suglasnosti na plan održavanja proizvodnih postrojenja,

  • izradu plana podfrekvencijskog rasterećenja EES-a,

  • izradu plana ograničenja potrošnje električne energije kod velikih poremećaja u EES-u ili nedostatne dobave električne energije,

  • izradu plana ponovne uspostave EES-a.

Dugoročno planiranje obuhvaća:

  • izradu dugoročnih predviđanja potrošnje električne energije u funkciji planiranja razvoja prijenosne mreže,

  • prepoznavanje i istraživanje mogućih slabih točaka u EES-u i odabir tehničkih rješenja za njihovo otklanjanje.