Prekogranični redispečing

U skladu s  Uredbom o unutarnjem tržištu električne energije EU 2019/943 operatori prijenosnih sustava, ukoliko je potrebno, provode koordinirano redispečiranje kako bi se promijenili fizički tokovi u elektroenergetskom sustavu i smanjilo fizičko zagušenje ili na neki drugi način zajamčila sigurnost sustava u interkonekciji kontinentalna Europa.

Ugovor o prekograničnom redispečiranju mogu s operatorom prijenosnog sustava sklopiti svi tržišni sudionici – proizvođači priključeni na prijenosnu mrežu.

Ugovor o prekograničnom redispečiranju sklapa se na tržišnoj osnovi u smislu količina i cijena, koristi se za otklanjanje zagušenja u prijenosnoj mreži za koordinirano otklanjanje zagušenja između operatora prijenosnih sustava. Potrebne izračune koji daju podloge za odabir najučinkovitije mjeru provodi regionalni koordinator sigurnosti TSCNET Services GmbH  dok redispečiranje u svim fazama provedbe provode operatori prijenosnih sustava koji su i odgovorni za sigurnost EES-a.