Vijesti

Objavljeno: 17.11.2020.

16.11.2020.g. Core CCR je započeo fazu vanjskih izračuna prijenosnih kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed Flow-based metodom (FB DA CC). Izračun prijenosnih kapaciteta u skladu je sa FB DA CC metodologijom usvojenom odlukom ACER-a od 21.2.2019. (Day-ahead capacity calculation methodology of the Core capacity calculation region in accordance with Article 20ff. of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management). U sklopu Core projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava (Sektor za vođenje EES-a, Služba za planiranje rada sustava) je sudjelovao u razvoju usvojene metodologije, te njenoj implementaciji na razini Core CCR. U cilju uspješnog praćenja poslovnog procesa FB DA CC, Služba za planiranje rada sustava od 1.9.2020.g. prešla je u smjenski način rada.

Core projekt nastao je slijedeći odluku Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) o spajanju CEE (Central Eastern Europe) i CWE regije (Central Western Europe) u jedinstvenu regiju CORE za proračun prijenosnih kapaciteta (Odluka 06/2016. od 17. studenog 2016.g.). 16.11.2020.g. Core CCR je započeo fazu vanjskih izračuna  prijenosnih kapaciteta za razdoblje tržišta dan unaprijed Flow-based metodom (FB DA CC) što će biti ulazni podatak za paralelne proračune povezivanja tržišta (s uključenim stvarnim nalozima tržišnih sudionika). Izračun prijenosnih kapaciteta u skladu je sa usvojenom metodologijom FB DA CC prema odluci ACER-a od 21.2.2019. (Day-ahead capacity calculation methodology of the Core capacity calculation region in accordance with Article 20ff. of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management).

Iako Core CCR započinje s objavom tehnički reprezentativnih rezultata na web stranici JAO, potrebno je određeno vrijeme za potpunu stabilizaciju operativnog procesa i najnovijih verzija alata čime će ulazak u fazu vanjskih izračuna biti progresivan. To znači da će biti objavljeni rezultati izračuna za one dane koji su dovoljno reprezentativni dok će se još postojeći nedostaci i ograničenja procesa otkloniti u što kraćem roku da bi se postignuo cilj koji obuhvaća trajnu reprezentativnost svih 7 dana u tjednu. Progresivni prijelaz vanjskih izračuna bit će naznačen putem web stranice JAO informativnim pregledom pretpostavki i ograničenja svih objavljenih Core FB DA rezultata. Prvi rezultati izračuna prijenosnih kapaciteta mogu se očekivati najkasnije do 6.12.2020.g., a prvi rezultati tržišnog povezivanja 13.12.2020.g.

U sklopu CORE projekta, Hrvatski operator prijenosnog sustava (Sektor za vođenje EES-a, Služba za planiranje rada sustava) je sudjelovao u razvoju usvojene metodologije, te njenoj implementaciji na razini Core CCR. U cilju uspješnog praćenja poslovnog procesa FB DA CC, Služba za planiranje rada sustava od 1.9.2020.g. prešla je u smjenski način rada.

Go-Live datum projekta Core Flow Based Market Coupling (povezivanje tržišta temeljeno na proračunu tokova snaga, Core FB MC) za razdoblje tržišta dan unaprijed je nedavno ažuriran smjernicom Europske komisije čiji je zaključak da se prvo završi ICP projekt, a kao sekvencijalni slijed bude nastavak rada na implementaciji Core FB MC projekta i to najkasnije do veljače 2022.g.

Najavu početka objave FB DA CC rezultata te pojašnjenje pretpostavki i ograničenja objavljenih FB DA rezultata pročitajte ovdje (dokumente možete pronaći i na web stranici JAO):