Vijesti

Objavljeno: 20.11.2023.

20.11.2023.g. Core CCR je započeo fazu unutarnjih proračuna dugoročnih prekozonskih kapaciteta temeljenog na tokovima snagama (eng. Flow-based) metodom (FB LT CC). Proračun prekozonskih kapaciteta u skladu je sa usvojenom metodologijom LT CC prema odluci ACER-a od 18.1.2023. (eng. Long-term capacity calculation methodology of the Core capacity calculation region in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward capacity allocation). Hrvatski operator prijenosnog sustava (Sektor za vođenje EES-a, Služba za planiranje rada sustava) je sudjelovao u razvoju usvojene metodologije, te njenoj implementaciji na razini Core CCR.

Core CCR regija sastoji se od granica zona trgovanja između sljedećih zona trgovanja država članica EU: Austrije, Belgije, Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Mađarske, Luksemburga, Nizozemske, Poljske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije, zbog čega je Core CCR program od velike važnosti za daljnju integraciju europskog tržišta električnog energijom.

Core OPS-ovi  i RCC-i uspješno su započeli unutarnje izračune sa ciljem utvrđivanja stabilnosti i funkcionalnosti proračuna dugoročnih prekozonskih kapaciteta razvijenim metodama, operativnim procesima i alatima, te analizama i procjenom godišnjih i mjesečnih rezultata prekozonskih kapaciteta dokazati operativnu spremnost za vanjske izračune. Unutarnji izračuni sastoje se od tri faze sa zadanim ciljevima i izlaznim kriterijima (Faza 1. uspješno prikupljanje ulaznih podataka i testiranje procesa, Faza 1.1. reprezentativni proračuni, Faza 1.2. reprezentativni proračuni slijedeći Go-Live vremena operativnog LT CC procesa). Unutarnjim proračunima pripremit će se LT CC proces i uključene strane (OPS, RCC, JAO) za vanjske izračune koji se očekuju u svibnju 2024.g., te Go-live u studenom 2024.g. Pripreme za vanjske izračune obuhvaćaju i aktivnosti JAO-a (razvoj FB algoritma za dodjele, alata za objavu rezultata, simulacijske platforme, organizacija aukcija i operativnost eCAT platforme), te usklađivanje sa relevantnim metodologijama (SAP - Single Allocation Platform, FRC - Firmness & Remuneration Costs, CID - Congestion Income Distribution, HAR - Harmonised Allocation Rules) unutar LT FBA procesa.

U postupku pripreme prelaska na Flow-based dodjele formiran je radni projektni tim paneuropskog procesa dodjele dugoročnih prekozonskih kapaciteta temeljenih na tokovima snaga (LT FBA, Long-Term Flow-Based Allocation) pod upravljačkom ENTSO-E strukturom. LT FBA proces uključuje sve OPS-ove (uglavnom iz Core i Nordics CCR-ova budući da planiraju implementirati Flow-based LT CC), RCC-ove (Coreso, TSCNET i Nordic RCC), JAO, ENTSO-E. LT FBA pokrenuta je kako bi pripremila izmjene i dopune metodologija FCA, pripremila ažuriranje jedinstvene platforme za dodjelu i koordinirala sve relevantne strane za Core CCR FBA Go-Live u siječnju 2025. Relevantne informacije mogu se pronaći na LT FBA stranici JAO web stranice.