Vijesti

Objavljeno: 25.2.2016.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) uspješno je završio postupak ishođenja certifikata neovisnog operatora prijenosa (NOP) električne energije od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) nakon više od dvije godine rada na vrlo zahtjevnim poslovnim aktivnostima certifikacije u sklopu usklađivanja s tzv. „trećim paketom“ energetskih propisa Europske unije.

Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) je kao vertikalno integrirani subjekt, u čijem sustavu je HOPS, prema Zakonu o tržištu električne energije (ZoTEE), bila obvezna primijeniti jedan od modela razdvajanja operatora prijenosnog sustava sukladno odredbama članaka 14. do 24. ZoTEE-a kojima su prenesene odredbe Direktive 2009/72. Odredbe članaka 14. do 24. ZoTEE-a posvećene su zahtjevu za razdvajanjem mrežne djelatnosti prijenosa električne energije od djelatnosti proizvodnje i opskrbe električnom energijom koja se mogla ostvariti izborom jednog od tri modela: 1) vlasničkim razdvajanjem operatora prijenosnog sustava u kojem vlasnik mreže postaje samostalni operator prijenosnog sustava, 2) razdvajanjem po modelu neovisnog operatora sustava ili 3) razdvajanjem po modelu neovisnog operatora prijenosa (NOP), eng. Independent Transmission Operator (ITO). Skupština HEP-a je 9. travnja 2013. godine donijela Odluku o razdvajanju operatora prijenosnog sustava po NOP modelu.


HERA je temeljem podnesenog Zahtjeva HOPS-a, potkrijepljenog brojnim i opsežnim prilozima kojima se dokazuje ispunjavanje predmetnih odredbi ZoTEE i relevantne Direktive,  provela postupak certifikacije uključujući i ishođenje Mišljenja Europske komisije.

Rješenjem o izdavanju certifikata HOPS-u kao neovisnom operatoru prijenosa (NOP) ovaj je postupak uspješno završen.


Uprava HOPS-a izrazila je veliko zadovoljstvo zbog dobivenog certifikata te zahvalila svim brojnim sudionicima, kako iz HOPS-a tako i izvan tvrtke na doprinosu uspješnoj suradnji u procesu certifikacije.