Vijesti

Objavljeno: 26.7.2023.

U hrvatskoj zoni trgovanja od 1. siječnja 2024. godine uvodi se petnaestominutni obračunski interval (15 min ISP) na tržištu električne energije.

HOPS je informiranjem Hrvatske energetske regulatorne agencije, a u dogovoru s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (HROTE), u skladu s Uredbom komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (eng. Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing – “EBGL”), inicirao te i službeno započeo proces pripreme svih subjekata na tržištu električne energije vezano uz uvođenje 15 minutnog obračunskog intervala.
Podsjećamo da je trenutno na snazi odstupanje od obveza propisanih člankom 53. Uredbe EBGL te je u primjeni obračunski interval od jedan sat. 

Hrvatski tržišni sudionici na veleprodajnim tržištima moći će uravnotežiti svoje pozicije na 15 minutnoj razini bilateralno unutar hrvatske zone trgovanja od početka uvođenja 15 min ISP-a 1. siječnja 2024. godine, te prekogranično korištenjem povezanog (putem Single Intraday Coupling  - SIDC) unutardnevnog CROPEX ID tržišta preko slovensko-hrvatske i mađarsko-hrvatske granice  od 10. siječnja 2024. godine.

Prema prethodnim najavama, HOPS u suradnji s HROTE-om planira održavanje radionice s tržišnim sudionicima na kojoj će biti predstavljen prelazak na 15 minutni obračunski interval te sve obveze dionika u pripremnoj fazi (testiranje). 

Radionica će se održati u tjednu od 18. do 22.9.2023. godine. O točnom datumu održavanja radionice tržišni sudionici će biti pravovremeno obaviješteni dostavom poziva za radionicu.

Za pitanja iz domene HOPS-a, molimo kontaktirati ovdje.