Vijesti

Objavljeno: 2.6.2015.

Hrvatska burza električne energije d.o.o. (CROPEX) i Nord Pool Spot, vodeće europsko tržište električne energije, 2. lipnja 2015. godine potpisali su Sporazum o suradnji vezano za pokretanje hrvatskog tržišta električne energije dan unaprijed, s mogućnošću proširenja suradnje na pokretanju unutardnevnog tržišta električne energije u kasnijoj fazi.

CROPEX, čiji su suvlasnici Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) i Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE), ima za cilj uspostaviti organizirana tržišta električnom energijom za trgovanje i fizičku isporuku električne energije u Republici Hrvatskoj povezanih s EU tržištima. 
Za vođenje hrvatskog tržišta električne energije CROPEX je kao svog poslovnog partnera odabrao vodeće europsko tržište električne energije Nord Pool Spot, pri čemu je CROPEX primatelj PCR (engl. Price Coupling of Regions) usluge od Nord Pool Spot-a. 
Nord Pool Spot upravlja s europskim tržištima električne energije, nudeći svojim članovima trgovanje na dan unaprijed i unutardnevnom tržištu. Preko njihove platforme na tržištima u nordijskoj i baltičkoj regiji te tržištu Velike Britanije N2EX trguje 380 poduzeća iz 20 zemalja. Tržišta se operativno vode iz ureda u Oslu, Stockholmu, Helsinkiju, Kopenhagenu, Tallinnu i Londonu. Nord Pool Spot nastoji trajno ojačati svoje poslovanje radeći na njegovom integritetu zajedno sa svojim članovima i utjecajnim skupinama u cilju postizanja izvrsnosti. 
CROPEX razvija razvidno i učinkovito hrvatsko tržište električne energije s planiranim početkom rada dan unaprijed do kraja 2015. godine.
Time će bit stvoreni preduvjeti  da Hrvatska postane sudionik u pan-europskom multiregionalnom povezanom tržištu električne energije (engl. Multi-Regional Coupling, MRC) kroz suradnju CROPEX-a i HOPS-a sa operatorima prijenosnih sustava i burzama električne energije koje su već povezane u MRC.